Zlēku muižas ansambļa drupas

Skatkarte Nr. 2116 – Zlēku muižas ansamblis, drupas (2020. gada aprīlis).

Zlēku muižas drupas ir gana iespaidīgas, noteikti apmeklējuma vērtas. Patlaban īpašnieks ir pagasta pašavaldība, īpašumtiesības nepārkāpsiet. Bet esit ļoti uzmanīgi, apmeklējiet atbildīgi, pieskatiet bērnus – drupas nav rotaļu laukums!

Zlēku muiža ap 1920. gadu. Foto: www.zudusilatvija.lv

Muižas komplekss celts 18. gadsimta sākumā un piederējusi fon Bēru dzimtai. Pēc 1920. gada agrārās reformas, kad Zlēku muiža tika sadalīta jaunsaimniecībās, nekoptais muižas ansamblis sāka degradēties. Otrā pasaules kara laikā 1944. gada rudenī Zlēkās bija ierīkots no Rīgas evakuētais vācu armijas hospitālis. Kungu mājā bija pats hospitālis, pārvaldnieka mājā dzīvoja personāls. Muižas pils nodega 1945. gadā. Patlaban Zlēku muižas ēkas ir izpostītas. Daudzu ēku (doktorāta, teātra, virtuves) vairs nav. Citas ēkas pēckara gados ir pārbūvētas, neskarti palikuši vienīgi vārtu portāli.

Skatkarte Nr. 2118 – Zlēku muižas ansamblis, drupas (2020. gada aprīlis).

Šīs muižas dzīvojamās mājas margu režģis, kas patreiz atrodas Ventspils jūras zvejniecības brīvdabas muzejā, ir viens no greznākajiem metālkalumiem Latvijā no 18. gadsimta sākuma posma. Saskaņā ar leģendu, režģa izgatavošanā muižas kalpiem palīdzējis pats velns.

Zlēku muižas dzīvojamās mājas margu režģis (192- gads). Foto: www.zudusilatvija.lv

Teika par Zlēku muižas dzelzs trepēm
Zlēku muižā dzīvojis lepns kungs, kam dažubrīd pat ne kapeikas uz dvēseli nav bijis. Kungs jau no tēvu tēvu laikiem bijis Velnam ieķīlāts liels parādnieks. Tādēļ, katrreiz, kad kungam uzrodas nauda, mazs velnēns ir klāt un prasa to naudu atdot.

Te pēkšņi kungs izdomājis, ka varētu padižoties citu priekšā ar tādā trepēm, kādas nav nevienam. Bet kas kals? Te pēkšņi kādu dienu uzradies mazs vīrelis, kas sasolījies kungam uzkalt tādas trepes, kādas nav nevienam, turklāt viņš kalšot viens pats un pa to laku, kamēr notikšot kalšana, neviens nevar iet skatīties.

Skatkarte Nr. 2117 – Zlēku muižas ansamblis, drupas (2020. gada aprīlis).
Skatkarte Nr. 2121 – Zlēku muižas ansamblis, drupas (2020. gada aprīlis).

Dienas laikā smēdē bijis pilnīgi kluss, bet, tikko iestājusies tumsa, tā sāka ēze šņākt, lakta dziedāt un kalējs elst un stenēt, un apkārt sāka šaudīties gan zilas, gan zaļas, gan sarkanas dzirkstis un liesmas. Tā tas turpinājies kādu brīdi, līdz kungs nevarējis vairs sagaidīt un gājis prasīt kad trepes būs gatavas. Uz ko kalējs tik atteicis: „Drīz būs, drīz būs.” Kungs nav varējis sagaidīt un atkal gājis pie kalēja, sakot: Ja rītu vai parītu trepes nebūs redzamas, tad liks uzlauzt smēdes durvis.”

Skatkarte Nr. 2119 – Zlēku muižas ansamblis, drupas (2020. gada aprīlis).
Skatkarte Nr. 2120 – Zlēku muižas ansamblis, drupas (2020. gada aprīlis).

Tā nu kalējs ņēmies visu nakti, ka no trokšņa neviens nav varējis acis aizvērt. No rīta puses trepes bijušas gatavas. Tās pašas iznākušas ārā kā melna migla pie kunga durvīm. Kad migla izgaisusi, kungs ieraudzījis trepes, kas laistījušās kā sudrabs ar dimantu kopā. No tā laika kungs varējis lielīties ar savām trepēm, jo tādas visā pasaulē nav atrodamas. Un, ja tagad kāds kalējs lieloties ar savu darbu, tam tiek prasīts: “Vai esi redzējis Zlēku trepes?” Šim uzreiz mute esot ciet.

Zlēku muižas kāpņu režģis (192- gads). Foto: www.zudusilatvija.lv

Drupās pats iespaidīgākais, ko izdevās redzēt, bija akmens kāpnes. Šādas vietas un arhitektūras detaļas kopā ar nelielu sūnas daudzumu dikti silda manu piedzīvojumu kārošo sirdi.

Skatkarte Nr. 2123 – Zlēku muižas ansamblis, drupas (2020. gada aprīlis).
Skatkarte Nr. 2115 – Zlēku muižas ansamblis, drupas (2020. gada aprīlis).
Skatkarte Nr. 2122 – Zlēku muižas ansamblis, drupas (2020. gada aprīlis).