Lielstraupes pils (11 foto)

Skatkarte Nr. 1511 – Lielstraupes pils (2015. gada jūnijs).

Šādu pastkarti ar pili un citas skatkartes variet iegādāties grāmatnīcā NicePlace, Kr. Barona iela 21a, Rīgā.

Skatkarte Nr.1512 – Lielstraupes pils (2015. gada jūnijs).

Ļoti, ļoti patika Straupes pils apciemojums, žēl tikai, ka pati pils ir narkoloģiskā slimnīca un iekšpusi īsti nevar izložņāt. Bet no otras puses varbūt tā ir labāk un dēļ slimnīcas pils nav nonākusi līdz grausta statusam.

Pilsbaznīca tika celta romāņu stilā, reizē ar baznīcu, bet mūsdienās tā ieguvusi barokālas formas. Kopš 1963. gada pilī darbojas Straupes narkoloģiskā slimnīca.

Pēc pils uzcelšanas 13.gs. beigās tai apkārt izveidojās neliela pilsētiņa – Straupe.

Skatkarte Nr. 1513 – Lielstraupes pils (2015. gada jūnijs).

Vēlāk poļu – zviedru karos Lielstraupes pils tika izpostīta un pēc vairākkārtējas īpašnieku maiņas nonāca grāfa Pētera Lasī īpašumā. Viņa laikā pils piedzīvoja pamatīgu pārbūvi un ieguva tai šodien raksturīgās barokālās formas.

Skatkarte Nr. 1514 – Lielstraupes pils (2015. gada jūnijs).

Pils pārbūve tika pabeigta 1743.gadā. Pēc vairāku gadsimtu pārtraukuma – 1857.gadā – pils atkal nonāk Rozenu dzimtas īpašumā, kad to nopērk Johans Gustavs fon Rozens.

Skatkarte Nr. 1515 – Lielstraupes pils (2015. gada jūnijs).

Skatkarte Nr. 1516 – Lielstraupes pils (2015. gada jūnijs).

Skatkarte Nr. 1517 – Lielstraupes pils (2015. gada jūnijs).

1905.gadā pils zemnieku nemieru laikā tiek nodedzināta, bet jau 1906. – 1909.gadā notiek tās atjaunošanas darbi.

Lielstraupes pili tuvu tās iepriekšējam izskatam restaurē arhitekts V.Bokslafs. Korpusam starp baznīcu un torni klāt tiek piecelts otrais stāvs un tiek mainīta vienas piebūves jumta forma. Pavisam no jauna tiek uzcelta veranda, terase un dažu gaiteņu ārsienas. Šādā stāvoklī pils ir saglabājusies līdz mūsdienām.

Skatkarte Nr. 1518 – Lielstraupes pils (2015. gada jūnijs).

Skatkarte Nr. 1519 – Lielstraupes pils (2015. gada jūnijs).

Nostāti vēstī, ka senos laikos Lielstraupes un Mazstraupes pilis esot savienojusi pazemes eja, kas vedusi zem Braslas. Lielstraupē tā sākusies pils pagrabā un vedusi līdz Mazstraupes pils tornim. Poļu valdīšanas laikos Lielstraupes pilī ierīkoja sieviešu klosteri. Mazstraupes pilī bijuši poļu huzāri. Pa apakšzemes eju huzāri bieži ciemojušies Lielstraupes pilī. Pils dārzā mīlas pāri tikušies, un tad kvēlie čuksti, kas skanēja no mūķeņu lūpām, nebūt nebija veltīti Jēzum Kristum. Kā pierādījums šīm mīlas naktīm var kalpot vēlākos laikos Lielstraupes pils dīķu tīrīšanā atrastie zīdaiņu skeletiņi.

Skatkarte Nr. 1520 – Lielstraupes pils (2015. gada jūnijs).

Skatkarte Nr. 1521 – Lielstraupes pils (2015. gada jūnijs).

VIDEO PREZENTĀCIJA PAR SKATKARTES PROJEKTU:

https://www.youtube.com/channel/UCIHAJArog0T2APTeqf9ybQQ