Aklā purva taka (5 foto + video)

Taka nelikās diez ko saistoša varbūt pie vainas ir vēsais pavasaris un jāatgriežas šajā vietā būs kādā siltākā vasaras dienā. Ņemiet līdzi gumijniekus, ja vēlaties apmeklēt karā ktritušo piemiņas vietas, jo koka taka šīm vietām iet secen.

Dabas liegums „Aklais purvs” atrodas Jaunjelgavas novadā, dibināts 1999. gadā un kopējā platība ir 2003 hektāri.

www.skatkartes.lv – Skatkarte Nr. 1506 Ģirupes ezers (2017. gada aprīlis)

Koka laipa, kas ved pa Aklo jeb Jūgu purvu, ļauj aplūkot purva biotopus un tajā mītošo dzīvo radību. Purvā izveidotā laipa ved no piemiņas vietas, kas izveidota par godu Otrā pasaules kara laika kaujām, gar Ģirupes upi līdz Ģirupes ezeram.

www.skatkartes.lv – Skatkarte Nr. 1057 – Aklā purva taka (2017. gada aprīlis)

Ģirupes ezera krastā ir izveidota neliela skatu platforma takas līmenī ar soliem, lai takas apmeklētāji varētu baudīt Ģirupes ezera burvību un smelties mieru.

Purvs izveidojies pirms 9000 gadu, kad apkārtnē esošo ezeriņu krasti sāka aizaugt, veidojot 3 atsevišķus purvus. Aizaugšanai turpinoties un vēršoties plašumā šie purvi saplūda vienotā masīvā.

www.skatkartes.lv – Skatkarte Nr. 1508 – Aklais purvs / Jūgu purvs (2017. gada aprīlis)

Šobrīd purva kūdras slāņa biezums vidēji sasniedz 4 m, bet dziļākajās vietas, kur meklējami purva pirmsākumi, kūdras biezums sasniedz pat 9,3 m.
Dabas liegumā sastopamas aizsargājamas bezmugurkaulnieku, putnu un zīdītājdzīvnieku sugas.

www.skatkartes.lv – Skatkarte Nr. 1509 – Aklais purvs / Jūgu purvs (2017. gada aprīlis)

Teritorijā regulāri uzturas vismaz viens lūsis un vairāki vilki. Tā kā lūšu un vilku individuālais dzīves iecirkņa lielums atkarībā no barības resursiem var būt pat vairāki simti kvadrātkilometri, tie izmanto gan dabas lieguma, gan tam blakus esošos mežu masīvus.

Liegumā uzskaitīts arī ievērojams skaits stirnu, briežu, aļņu un mežacūku. Dzīvnieki savas atpūtas vietas un paslēptuves rod, šeit, lieguma teritorijā, bet baroties dodas uz tuvākajām lauku teritorijām.

www.skatkartes.lv – Skatkarte Nr. 1510 – Aklais purvs / Jūgu purvs (2017. gada aprīlis)

II pasaules kara laikā 1944. gada pavasarī Jūgu purvā notika kauja starp vācu karaspēka daļām un krievu izpletņlēcējiem.
Padomju karavīru uzdevums bija novērst Ķeguma hidroelektrostacijas uzspridzināšanu. Padomju grupa tika iznīcināta un par šo kauju vēsta divas piemiņas zīmes kauju vietās Jūgu purvā.

NOSKATIES VIDEO PAR AMATAS UPES DABAS TAKU: