Sunākstes evaņģēliski luteriskā baznīca (8 foto + video)

www.skatkartes.lv – Nr. 1892 – Sunākstes evaņģēliski luteriskā baznīca (2017. gada 6. jūlijs).

Sunākstes pirmā luterāņu baznīca pēc Kurzemes hercoga Gotharda Ketlera rīkojuma uzcelta ap 1570.gadu, bijusi no koka un atradusies uz tā paša uzkalniņa, kur tagad stāv baltais mūra dievnams.

www.skatkartes.lv – Nr. 1892 – Sunākstes evaņģēliski luteriskā baznīca (2017. gada 6. jūlijs).

www.skatkartes.lv – Nr. 1892 – Sunākstes evaņģēliski luteriskā baznīca (2017. gada 6. jūlijs).

VIDEO NO BAZNĪCAS APSKATES:

Ampīra stilā celtā Sunākstes baznīca ir akmens-ķieģeļu mūra garenbūve, tai ir trīsstāvu tornis ar uzsvērtām dzegām. Baznīcas altāris veidots neogotikas stilā un izceļas ar gotisko elementu bagātību. No baznīcas torņa paveras plašs skats Lietuvas virzienā.

www.skatkartes.lv – Nr. 1892 – Sunākstes evaņģēliski luteriskā baznīca (2017. gada 6. jūlijs).

www.skatkartes.lv – Nr. 1892 – Sunākstes evaņģēliski luteriskā baznīca (2017. gada 6. jūlijs).

No 1766. – 1796.gadam baznīcā par mācītāju strādājis Gothards Frīdrihs Stenders jeb Vecais Stenders (1714 – 1796) – pirmās latviešu ābeces autors, latviešu laicīgās literatūras pamatlicējs, devis izcilu ieguldījumu latviešu valodas gramatikā, valodniecībā un tautas izglītošanā.

www.skatkartes.lv – Nr. 1892 – Sunākstes evaņģēliski luteriskā baznīca (2017. gada 6. jūlijs).

1889.gadā pie baznīcas atklāts piemiņas akmens Vecajam Stenderam. Otrpus ceļam atrodas vecā kapsēta, kurā ir Stendera kapakmens. Tajā iekalts uzraksts: “Še aprakts G.F.Stenders. Latvis.”

www.skatkartes.lv – Nr. 1892 – Sunākstes evaņģēliski luteriskā baznīca (2017. gada 6. jūlijs).

www.skatkartes.lv – Nr. 1892 – Sunākstes evaņģēliski luteriskā baznīca (2017. gada 6. jūlijs).

Ārpus vecās kapsētas žoga atrodas vientuļš kaps, kuru rotā balts eņģelis. Šeit apglabāta Angela fon Bēra, kura savu dzīvi beidza pašnāvībā nelaimīgas mīlestības dēļ. No vecās kapsētas līdz bijušajai mācītājmuižas vietai izveidota Stendera ābeces taka.