Neretas muižas drupas un apkārtne (6 foto + video)

www.skatkartes.lv – Nr. 1889 – Neretas muiža un apkārtne (2017. gada augusts).

Neretas muiža (vācuNerftNerftenNerstenNarriten) jeb Neretas muižas pils (vācuHof zu Narten) bija viena no senākajām Sēlijas muižām tagadējā Neretas novada teritorijā.

www.skatkartes.lv – Nr. 1887 – Neretas muiža un apkārtne (2017. gada augusts).

14. gadsimtā Aizkraukles komturejas Neretas muižas apkārtnē atradies purvains līdzenums, kur ordenis uzcēla nocietinājumu pie Neretas upes. Pēc ordeņa sabrukuma nocietināto Neretas pili izlēņoja bijušajam ordeņa komturam Vilhelmam no Efernas. Pēc Vilhelma fon Eferna nāves 1617. gadā par muižu mantoja viņa znots Valters fon Pletenbergs, kurš  1753. gadā muižu pārdeva Krustpils un Skaistkalnes dzimtkungam Nikolajam Korfam, pēc kura nāves to mantojumā ieguva viņa dēls Zigmunds Frīdrihs Korfs.

VIDEO NO MUIŽAS APSEKOŠANAS:

Pēc Kurzemes hercogistes aneksijas un iekļaušanas Krievijas impērijas sastāvā Neretas muižu 1824. gadā ieguva grāfs Andrejs Šuvalovs, kuram piederēja arī Rundāles pils. Pēc Andreja Šuvalova nāves Rundāles pili mantoja viņu vecākais dēls, bet Neretas, Zalves un Daudzevas muižas jaunākais dēls Pēteris Šuvalovs. Pēc 1920. gada agrārās reformas muižas pēdējais īpašnieks, atstājot muižu, uzspridzināja tās kungu māju.

Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas Neretas muižu privatizēja. Iztīrīja muižas parku, sakopa alejas, vecajā kungu mājā daļēji nomainīja logus un aizmūrēja caurumus sienā, iztīrīja pārējo ēku drupas. Projektu “Neretas muižas apbūves glābšanas programma” atbalstīja Kultūrkapitāla fonds un Vides aizsardzības fonds. Muiža piedalījās akcijā “Apceļosim Latvijas pilis!”. Tomēr muižas centra atjaunošanas plāni nav īstenojušies.

www.skatkartes.lv – Nr. 1890 – Neretas muiža un apkārtne (2017. gada augusts).

Muižas apbūves kompleksu veido vecā muižas dzīvojamā ēka, kas celta 16. gs., nedaudz vēlāk pie tās piebūvētā saimniecības ēka (36 х 14 m) un 18.-19. gs. no ķieģeļiem celtā jaunā muižas kungu māja. Vecā muižas pils ēka ir trīsstāvu celtne (31,7 х 9,2 m) ar līdz 1,2 m biezām laukakmeņu un ķieģeļu sienām.

www.skatkartes.lv – Nr. 1888 – Neretas muiža un apkārtne (2017. gada augusts).

Pirmajā stāvā bijušas šaujamlūkas, kas vēlāk aizmūrētas. Vēlāk vecajā kungu mājā bijušas viesu istabas un guļamistabas, uz kurām no pagalma veda ārdurvis ar greznām baroka stila vērtnēm. Agrāk te atradušās arī vagara un kučiera mājas, kalpu ērberģis, brūzis un riekstu dārzs. Muižas ēkas izkārtojās ap iekšējo pagalmu, ko norobežoja dzelzs sēta ar vārtiem, no kuriem palikuši vienīgi stabiņi. Parku rotāja paviljons — rotonda.

www.skatkartes.lv – Nr. 1891 – Neretas muiža un apkārtne (2017. gada augusts).

Līdz mūsdienām saglabājusies vecā muižas pils, ēkas pirmā stāva hallē redzamas koka kāpnes ar dažiem virpotiem margu balustriem, citās telpās — XIX gs. otrās puses krāšņu atliekas. No saimnieciskās piebūves saglabājusies ārējā siena. No jaunās muižas kungu mājas palikušas vienīgi drupas.

www.skatkartes.lv – Nr. 1886 – Neretas muiža un apkārtne (2017. gada augusts).