Stendes muižas vecās pils fragments (3 foto)

Skatkarte Nr. 1291 – Stendes muižas vecās pils fragments (2015. gada maijs).

Stendes muiža (arī Lielstendes, Dižstendes muiža; vācu: Groß-Stenden) atrodas Talsu novada Lībagu pagasta Dižstendē.

Skatkarte Nr. 1289 – Stendes muižas vecās pils fragments (2015. gada maijs).

Muižas centra senākā daļa ir daļa no 16. gadsimtā būvētas nocietinātas pils, tautā saukta par Veco pili jeb Bruņinieku pili. Zem tās ir neliela pagraba velve. Pagrabā redzamas ieejas ailas un mūrēti pakāpieni, kas ved lejup, taču tālāk viss ir aizgruvis.

Skatkarte Nr. 1290 – Stendes muižas vecās pils fragments (2015. gada maijs).

Vecā pils atradusies uz nelielas, 0,5 ha mākslīgi veidotas saliņas. Pils būvformās saskatāmas romāniskas un, iespējams, arī gotiskas iezīmes. Veco pili aiz aizsarggrāvja apjoza augsta akmens mūra sēta. Vienīgais piekļūšanas ceļš veda pa dīķa dambja uzbērumu pāri ārējo vārtu torņa paceļamajam tiltam. Apakšzemes ejas no pils pagrabiem kalpojušas ārkārtēju briesmu gadījumiem un atkāpšanās vajadzībām.
1925. gadā Vecajā pilī ierīkoti dzīvokļi.

Skatkarte Nr. 1292.

VIDEO PAR SKATKARTES PROJEKTU UN AUTORU