Sasmakas muiža un Elku liepa (11 foto)

Skatkarte Nr. 1296 – Sasmakas muiža (2015. gada maijs).

Skatkarte Nr. 1300 – Sasmakas muiža (2015. gada maijs).

Skatkarte Nr. 1302 – Sasmakas muiža (2015. gada maijs).

Muiža vēstures avotos pirmoreiz minēta 1582. gadā Piltenes bīskapijas nodevu sarakstos. Bijusī Sasmakas muižas pils celta 1886. gadā, ir vietējās nozīmes kultūrvēsturiskais piemineklis un atrodas Valdemārpils parkā netālu no Sasmakas ezera rietumu krasta.

Skatkarte Nr. 1299 – Sasmakas muiža (2015. gada maijs).

Skatkarte Nr. 1295 – Sasmakas muiža (2015. gada maijs).

No 1920. gada kungu mājā atrodas Ārlavas pagastvalde, no 1949.–1980. gadam – Valdemārpils vidusskola.

Skatkarte Nr. 1301 – Sasmakas muiža (2015. gada maijs).

Skatkarte Nr. 1298 – Sasmakas muiža (2015. gada maijs).

Elku liepa ir uzskatāma par kulta vietu un atrodas Valdemārpils ziemeļu daļā, 20 metru attālumā no Sasmakas muižas ēkas. Liepas aptuvenais vecums ir 350 – 400 gadi, tās apkārtmērs ir 8,8 metri, bet tās vainaga platums ir 19,26 metri. Tā ir uzskatāma par resnāko Baltijas valstu liepu.

Skatkarte Nr. 1304 – Elku liepa (2015. gada maijs).

Skatkarte Nr. 1304 – Elku liepa (2015. gada maijs).

https://www.youtube.com/channel/UCIHAJArog0T2APTeqf9ybQQ

Skatkarte Nr. 1306 – Elku liepa (2015. gada maijs).

Skatkarte Nr. 1305 – Elku liepa (2015. gada maijs).

PAR SKATKARTES PROJEKTU UN AUTORU: