Rumbiņas ūdenskritums, Lielvārde (3 foto)

Skatkart Nr. 1121 - Rumbiņas ūdenskritums, Lielvārde (2014. gada pavasaris).

Skatkart Nr. 1121 – Rumbiņas ūdenskritums, Lielvārde (2014. gada pavasaris).

www.lielvarde.lv
1,8 m augstais ūdenskritums izveidojies uz nelielās Rumbiņas upītes. Lejpus ūdenskritumam, apmēram 50m garā posmā upītes krastos skatāmi smilšakmens atsegumi. Ūdenskritums ir ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis. Kaut arī norādīts, ka ūdenskrituma platums ir 10,6 metri, parasti ūdens plūst ap 2 m platumā, palu laikā – vairāk.

Skatkart Nr. 1123 - Rumbiņas ūdenskritums, Lielvārde (2014. gada pavasaris).

Skatkart Nr. 1123 – Rumbiņas ūdenskritums, Lielvārde (2014. gada pavasaris).


Skatkart Nr. 1122 - Rumbiņas ūdenskritums, Lielvārde (2014. gada pavasaris).

Skatkart Nr. 1122 – Rumbiņas ūdenskritums, Lielvārde (2014. gada pavasaris).