Jaunpils pils (7 foto)

Skatkarte Nr. 1124 - Jaunpils pils (2016. gada pavasaris).

Skatkarte Nr. 1124 – Jaunpils pils (2016. gada pavasaris).

www.wikipedia.org
Jaunpils pils pirmoreiz rakstītos avotos minēta 1411. gadā un visdrīzāk tā celta 14. gadsimta otrajā pusē vai pat 15. gadsimta pašā sākumā. Nav gūts dokumentārs pamatojums tūrisma bukletos bieži minētajam 1301. gadam kā pils celtniecības gadam – šajā laikā Livonijas ordenis karoja ar Rīgas pilsētu un tam nebija resursu un laika pils celtniecībai.


15. gadsimtā pils nocietinājumi tika nostiprināti un tika uzcelts masīvs apaļais tornis dienvidaustrumu stūrī. 16. gadsimta sākumā Jaunpils kļuva par vietu, kur izmitināja vecos, nespējīgos Livonijas ordeņa brāļus.
Pils celta no laukakmeņiem, mūru augšdaļā izmantojot ķieģeļus. Pils veido neregulāru četrstūri, kura izmēri ir 41 x 30 metri. 15. gadsimtā uzcelts masīvs apaļais tornis, kura diametrs ir 11,5 metri. Viduslaikos bija uzcelti tikai pils dienvidaustrumu un dienvidrietumu korpusi, no abām pārējām pusēm pils iekšpagalmu ietvēra aizsargmūris.
Skatkarte Nr. 1125 - Jaunpils pils (2016. gada pavasaris).

Skatkarte Nr. 1125 – Jaunpils pils (2016. gada pavasaris).

Skatkarte Nr.1126 - Jaunpils pils (2016. gada pavasaris).

Skatkarte Nr.1126 – Jaunpils pils (2016. gada pavasaris).

Skatkarte Nr. 1127 - Jaunpils pils (2016. gada pavasaris).

Skatkarte Nr. 1127 – Jaunpils pils (2016. gada pavasaris).

Skatkarte Nr. 1128 - Jaunpils pils (2016. gada pavasaris).

Skatkarte Nr. 1128 – Jaunpils pils (2016. gada pavasaris).

Skatkarte Nr. 1129 - Jaunpils pils (2016. gada pavasaris).

Skatkarte Nr. 1129 – Jaunpils pils (2016. gada pavasaris).

Skatkarte Nr. 1130 - Jaunpils pils (2016. gada pavasaris).

Skatkarte Nr. 1130 – Jaunpils pils (2016. gada pavasaris).

PAR SKATKARTES PROJEKTU UN AUTORU: