Randu pļavas dabas taka (5 foto+video)

Skatkarte Nr. 1538 – Randu pļavas (2017. gada maijs).

Ņemiet līdzi binokļus un grāmatas, jo novērošanas tornis sniedz lielisku iespēju netraucēti ielūkoties niedrāja putnu dzīvē vai atpūsties mierpilnā klusumā.

Piejūras pļavas aizņem apmēram no 5 līdz 500 metriem platu 20 km garu joslu starp Ainažiem un Kuivižiem. Dabas liegums “Randu pļavas” ir valsts aizsardzībā kopš 1962. gada. Vārds Randu lībiešu valodā nozīmē jūrmala.

Skatkarte Nr. 1540 – Randu pļavas (2017. gada maijs).

Skatkarte Nr. 1542 – Randu pļavas (2017. gada maijs).

Taka ved uz putnu vērošanas torni caur pļavām un tām pieguļošo kāpu, ko sedz priežu mētrājs un lāns. Koka laipas vietām mijas ar vienkārši iemītu taku.

Skatkarte Nr. 1541 – Randu pļavas (2017. gada maijs).

Randu pļavas ir vienīgās piejūras pļavas Latvijā, kas arī uzskatāmas par dzīvo herbāriju, kur 200 ha platībā sastopama trešdaļa Latvijas ziedaugu.

Šeit sastopami gandrīz visi Latvijas piekrastes biotopi, tai skaitā lielākais piekrastes pļavu un lagūnu komplekss.

Skatkarte Nr. 1539 – Randu pļavas (2017. gada maijs).

https://www.youtube.com/channel/UCIHAJArog0T2APTeqf9ybQQ