Bīriņu pils parks ziemā (7 foto + video)

Ziema noteikti nav tas laiks, lai tikai sēdētu mājās un skatītos TV. Ir pietiekami daudz interesantu vietu , kuras var un vajag apmeklēt, lai izkustinātu kājas un nepamestu novārtā Latvijas ziemas  tūrismu. Jo aktīvāki mēs būsim, jo lielāks būs piedāvājums, līdz ar to interesantākas arī katras brīvdienas!

Skatkarte Nr. 1330 – Bīriņu pils (2017. gada janvāris).

www.birinupils.lv
Ainavu parks ir neliels un apņem Pili no zirgu staļļiem līdz Dārznieka mājas viesnīcai. Tā malā atrodas Putnu dārzs, bet pašā parka vidū dižojas Mīlestības ozols, kura zaros skan Jaunlaulāto dāvinātie Mīlestības zvaniņi.

Skatkarte Nr. 1331 – Ainavu parks (2017. gada janvāris).

Skatkarte Nr. 1336 – Bīriņu pils parks ziemā (2017. gada janvāris).

Ezeri
Gan iebraucot Pils teritorijā, gan dodoties prom, Jūsu ceļš vedīs pāri slūžām, kas atdala divus ezerus – Bīriņu ezeru un Dzirnavu ezeru.

Skatkarte Nr. 1332 – Dzirnavu ezers (2017. gada janvāris).

Skatkarte Nr. 1335 – Bīriņu pils parks ziemā (2017. gada janvāris).

Priežkalna parks
Viens no senākajiem ir Priežkalna parks ar grāfa Mellina 1819.g. celtajām dzimtas kapenēm.
Šodien saglabājušās tikai kapenes un aleja, kas ved uz tām. Sēru alejas sākumu iezīmē lieli, smagi dzelzs vārti.

Skatkarte Nr. 1334 – Kapenes (2017. gada janvāris).

Skatkarte Nr. 1337 – Bīriņu pils parks ziemā (2017. gada janvāris).

PAR SKATKARTES PROJEKTU UN AUTORU: