Zentenes muižas pils (12 foto)

Skatkarte Nr. 1371 – Zentenes muiža (2016. gada jūlijs)

Zentenes muižas apbūve veidojusies no 19. gadsimta vidus līdz 19. gadsimta otrajai pusei. Sākotnēji saimniecības pagalma apbūvi veidoja stallis (nav saglabājies), kalpu māja un klēts. Savukārt kungu mājas priekšā veidots regulārs parādes pagalms un tālāk – dārzs, kuru ieskāva akmens mūra žogs ar vārtiem piebraucamā ceļa sākumā.

Skatkarte Nr. 1366 – Zentenes muiža (2016. gada jūlijs)

Skatkarte Nr. 1372 – Zentenes muiža (2016. gada jūlijs)

Skatkarte Nr. 1368 – Zentenes muiža (2016. gada jūlijs)

Skatkarte Nr.1375 – Zentenes muiža (2016. gada jūlijs)

Kungu māja celta ap 1850. gadu Berlīnes skolas vēlīnā klasicisma stilā ar firstu Līvenu ģerboni dārza fasādes portika frontonā. Sākotnēji uz zemākajiem, centrālo un sānu daļas savienojošiem korpusiem bijusi terase. Ēkā saglabājušies bagātīga neorenesanses stila interjeru dekoratīvā apdare – zālē plastiskā griestu apdare, kolonas, koka kāpnes uz 2. stāvu, krāsnis.

Skatkarte Nr. 1364 – Zentenes muiža (2016. gada jūlijs)

Skatkarte Nr. 1369 – Zentenes muiža (2016. gada jūlijs)

Skatkarte Nr. 1370 – Zentenes muiža (2016. gada jūlijs)

Kopš 1938. gada ēkā atradās Zentenes pamatskola. 1988.—1991. gados pilī notika remonta un restaurēšanas darbi, kuru laikā atjaunoja centrālo zāli. Skolēnu skaita samazināšanās dēļ 2009. gada 1. septembrī skolu slēdza. 2011. gadā Zentenes muižas pils tika izsolīta par 131 tūkstošiem latu.

Skatkarte Nr. 1373 – Zentenes muiža (2016. gada jūlijs)

Skatkarte Nr. 1367 – Zentenes muiža (2016. gada jūlijs).

Skatkarte Nr. 1365 – Zentenes muiža (2016. gada jūlijs)

Par Zentenes pils jauno īpašnieku kļuva Krievijas miljonārs Sergejs Bestuževs, pirkuma līgumā bija noteikts, ka “īpašnieks trīs gadu laikā no īpašuma iegādes dienas veic ieguldījumus īpašuma tehniskā stāvokļa uzlabošanā un atjaunošanā par kopējo ieguldījumu summu, kas nav mazāka par diviem miljoniem eiro (1,4 miljoniem latu), ievērojot Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas prasības”, tomēr tas netika izdarīts.

 

Skatkarte Nr.1376 – Zentenes muiža (2016. gada jūlijs)

Par projekta autoru un skatkartēm:

https://www.youtube.com/channel/UCIHAJArog0T2APTeqf9ybQQ