Sērenes karsta kritene

Skatkarte Nr. 1377 – Sērenes karsta krietene (2017. gada jūlijs).

Karsta kritene ir karsta procesā veidojusies reljefa forma, kurai parasti ir piltuves forma dažu metru līdz desmitiem metru diametrā.

Kritenis ir veidojies, izskalojoties un izšķīstot ģipša slānekļiem. Pamazām zemē radās iespaidīgs piltuvveidīgs tukšums, kuru sedza plāna augsnes kārtiņa, bet vēlāk tā iebruka. Karsta procesi noris pazemes struktūrās, kurās sastopami kūstoši minerālsāļi. Karsta procesi noris pamatā kūstot kaļķakmeņiem un dolomītam vai ģipšakmenim. Izskalošanās notiek pazemes ūdeņu ietekmē, kā rezultātā minerālu šķīdumi tiek iznesti virszemes ūdensbaseinos. Izkūstot minerāliem, pazemē veidojas dobumi, plaisas, pazemes ezeri, kuros, iebrūkot virszemes daļai, veidojas karsta bedre – piltuve.

Skatkarte Nr. 1378 – Sērenes karsta krietene (2017. gada jūlijs).

Lauces upes senielejas krastā atrodošais Sērenes karsta kritenis  ir sezonāla avota izplūdes vieta vecās akmenslauztuvēs. Te uzskatāmi redzami Pļaviņu svītas dolomītu slāņu atsegumi. Bedres apakšā ceļotājs stāv zem ūdenskrātuves līmeņa! Ziemeļu virzienā atrodas Dabas piemineklis Korkules sausgultne ar ūdensrjējiem.

Skatkarte Nr. 1379 – Sērenes karsta krietene (2017. gada jūlijs).

Patiesi unikāla vieta, kas ne viena vien nezinātāja prātā rada vairāk jautājumu, nekā atbilžu. Kā gan savādāk, ja labi izteikta upe ar skaistu, smilšainu gultni, kas tek pa pašas izveidotu 10-15 metrus dziļu gravu ar biezu, pirmatnēju un džungļiem līdzīgu veģetāciju pēkšņi pazūd? Pazūd ūdens un tam seko arī izteiktā ieleja un smilšainā gultne. Ja jaunatklājēja gars tomēr ņem virsroku un enerģijas nezūdamības likums liek meklēt, kur tad īsti upe palikusi, 300 metrus tālāk, Lauces stāvkrastā, Tu atradīsi atbildi.

Pēc pazušanas pazemē upe atgriežas virszemē Lauces stāvkrastā, kur 20 metrus zem klinšainās gravas augšējās malas mutuļodama iztek vesela upe! Sniega kušanas ūdeņi un lietavas, kas krietni papildina visu Latvijas upju ūdens krājumus, izceļ arī šīs pazemes upes straujo dabu.

Video:

Lai saprastu, kas tad īsti šeit notiek, jājautā ģeologiem. Izrādās, ka šis ir raksturīgs karsta procesa piemērs. Korkuļu upītes ūdeņi pa ceļam aptuveni 200 metru garā posmā pazūd vairākos ūdensrijējos, radot iespaidu, ka upe ir izgaisusi un drīz pēc tam iznāk atpakaļ virszemē labi izteiktu avotu veidā.

Skatkarte Nr. 1380 – Sērenes karsta krietene (2017. gada jūlijs).

https://www.youtube.com/channel/UCIHAJArog0T2APTeqf9ybQQ