Stukmaņu muiža (4 foto)

Skatkartes-Latvija-Zemgales-regions-Stukmani-Stukmanu-muiza-2015-3

Skatkarte Nr. 1034 – Stukmaņu muiža (2015. gads).

Skatkartes-Latvija-Zemgales-regions-Stukmani-Stukmanu-muiza-2015.jpg

Skatkarte Nr. 1033 – Stukmaņu muiža (2015. gads).

Stukmaņu muiža celta 16.gs. apskatāma no ārpuses, tikai daļēji saglabājusies agrākā apbūve. Muižas centra apbūvi veido vairākas ēkas. Par vecāko muižas ēku uzskata Sikadeli, kura celta 17. gs. otrajā pusē. Šis arhitektūras piemineklis ir drupu stāvoklī un iekļauts Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas sagatavotajā materiālā 100 apdraudētakie kultūrvesturiski nozīmīgie objekti Latvijā. Domājams, ka ēka nav bijusi paredzēta dzīvošanai, bet gan saimnieciskām vajadzībām.

Skatkartes-Latvija-Zemgales-regions-Stukmani-Stukmanu-muiza-2015-1

Skatkarte Nr. 1035 – Stukmaņu muižas jumts (2015. gads).

Beidzoties juku un kara laikiem muižās sākas jauna tipa dzīvojamo ēku celtniecība. Tās bija plašas brīvstāvošas būves bez aizsardzības nozīmes. Arī Stukmaņu muižas īpašnieks fon Lēvenšterns ar kundzi 18. gs. vidū, attālāk no vecās Sikadeles uzsāka celt jaunu un lepnu pili.

Lielajai pilij liktenis nebija labvēlīgs. Pils vairakkārt nodedzināta. 1943. gadā pēc otreizējās nodedzināšanas vecajā vietā uzcēla jaunu, kuru redzam vēl mūsdienās.

Skatkartes-Latvija-Zemgales-regions-Stukmani-Stukmanu-muiza-2015-2

Skatkarte Nr. 1036 – Stukmaņu muiža (2015. gads).

PAR SKATKARTES PROJEKTU UN AUTORU: