Stārķis uz Veclaicenes pagasta pārvaldes ēkas jumta (1 foto)

Latvija, Vidzemes reģions, Alūksnes novads, Korneti, Veclaicene, stārķis, rudens, dzīvnieki, ēka, logs, jumts, skurstenis, stārķis, debesis, dzeltens, pelēks, sarkans, 2014, ekrāntapete, wallpaper, fotogrāfija,

Skatkarte Nr. 1063

Veclaicene.lv
Kornetu ciemam 20.gs. 70.gados tika izstrādāts perspektīvās attīstības plāns, kurā tika plānots, ka te dzīvos 500 cilvēku. Ieceres realizējās tikai daļēji. Nodrošinot dzīves vietas kolhozā” Veclaicene” strādājošiem un veicinot jauniešu palikšanu savā dzimtajā novadā laika posmā no 1978.līdz 1990.gadam Kornetos tika uzceltas 37 t.s. Līvānu mājas, divas daudzdzīvokļu ēkas „Smilgās”, bet iepretim  tām – liela ēka ēdnīcai, veikalam un pastam (šobrīd ēka iet bojā). 1991.gadā kolhozu likvidēja, 1992.g. lielākos objektus privatizēja Latvijas-Kanādas kopuzņēmums LAT EX. Līdz 1998.g. tehnikas pakalpojumus iedzīvotājiem sniedza pašvaldības uzņēmums „Korneti”. Daudzas zemes atguva zemju īpašnieki, izveidojās vairākas zemnieku saimniecības.