Skrīveru dendroloģiskais parks ziemā (3 foto)

Skatkartes-Latvija-Zemgale-Skriveri-dendralogiskais-parks-2015
Skatkarte Nr. 1038 – Skrīveru dendroloģiskais parks ziemā (2015. gada janvāris).

Skrīveru dendroloģiskais parks atrodas 78 km no Rīgas DA virzienā. Skrīveru dendroloģiskais parks kopā ar svešzemju koku stādījumiem aizņem 392 ha, tajā sastopamas apmēram 300 introducētās koku un krūmu sugas, kas saglabājušās no tām 679 sugām, kas te auga pirms Pirmā pasaules kara. 30 no tām ir ievērojami retumi Eiropas mērogā. Kopš 1977. gada 17 ha lielais Skrīveru dendrārijs ir aizsargājams dabas objekts.

Strūklaka pils priekšā izbūvēta 1897. gadā un saņem ūdeni no Kalnamuižas ezera pa priedē grebtām caurulēm. Interesants fakts, ka strūklaka atrodas 17 m virs Daugavas, bet 17 m virs strūklakas atrodas Kalnamuižas ezers, no kura strūklaka un pils saņēma ūdeni.

Skatkartes-Latvija-Zemgale-Skriveri-dendralogiskais-parks-2015
Skatkarte Nr. 1040 – Skrīveru dendroloģiskais parks ziemā (2015. gada janvāris).
Skatkartes-Latvija-Zemgale-Skriveri-dendralogiskais-parks-2015
Skatkarte Nr. 1039 – Skrīveru dendroloģiskais parks ziemā (2015. gada janvāris).