Kazdangas pils lustra (3 foto)

Lai arī pilī ir ielauzies svešs laikmets un ar skolas ierīkošanu pils telpas ir neagriezeniski sabojātas, šeit ir iespēja aplūkot kāda būtu bijusi sabrukusī Elejas muižas kungu māja, jo šo ēku projekti esot bijuši identiski, kā stāsta Kazdangas muzeja vadītāja.

Skatkartes-Latvija-Kurzemes-regions-Aizputes-novads-Kazdangas-pils-2015

Skatkarte Nr. 1026 – Kazdangas pils lustra (2015. gada novembris).

Wikipedia.org
Kazdangas muižas kungu māja ir celta 1800.—1804. gados klasicisma stilā, projekta autors Johans Georgs Ādams Berlics. Muižas kompleksā ietilpa saimniecības un dzīvojamās ēkas, t.s. Kavalieru nams, kalpu māja, muižkunga dzīvojamā māja, lopbarības tornis, trīslaidumu tilts pāri gravai, zirgu stallis, kas veidoja arhitektoniski vērtīgu ansambli.Pirmā pasaules kara gados pili atkal izpostīja. Pēc 1920. gada Latvijas agrāras reformas muižas ēkas un zeme pārgāja valsts īpašumā. No 1922. gada pilī atradās lauksaimniecības skola, pēc 1925.-1927. gadu pārbūves 1930. gadā pilī izveidoja Kazdangas lauksaimniecības tehnikumu, vēlāk Kazdangas profesionālo vidusskolu. 2009. gadā skolu slēdza un ēka iekārtoja Kazdangas pils muzeju un Tūrisma informācijas centru.

Mājaslapa: http://www.kazdangaspils.com/

Skatkarte Nr. 1026-1 Kazdangas pils (2015. gada novembris).

Skatkarte Nr. 1026-1 Kazdangas pils (2015. gada novembris).

Skatkarte Nr. 1026-2 - Kazdangas pils (2015. gada novembris).

Skatkarte Nr. 1026-2 – Kazdangas pils (2015. gada novembris).

PAR SKATKARTES PROJEKTU UN AUTORU: