Vērgales muiža (4 foto)

Skatkarte Nr. 1170 - Vērgales muiža, Pāvilostas novads (2016. gada maijs).

Skatkarte Nr. 1170 – Vērgales muižas pagalma ieeja, Pāvilostas novads (2016. gada maijs).

www.pavilosta.lv
Vērgales muižas komplekss
+371 29338335

Muižas ēka celta 18. gs. No 1722. gada līdz 1920. gadam muiža piederēja Ugāles baronam Georgam Dītriham fon Bēram (Georg Dietrich v.Behr). 1837. gadā pēc barona pasūtījuma muiža pārbūvēta vēlā klasicisma jeb ampīra stilā kā medību pils. Ēka celta kā divstāvīga garenbūve ar augstu cokolstāvu un četrslīpu jumtu un diviem centrālajiem četrkolonnu portikiem garenfasādēs.
Pilī no 1922. gada 26. oktobra atrodas Vērgales pamatskola. Pils priekšā atrodas parādes pagalms, to veido divas simetriski viena otrai iepretim novietotas celtnes, kuras ir stipri pārbūvētas, tomēr saglabātas daudzas klasicisma stilam raksturīgas detaļas. Kalpotāju dzīvojamā ēkā atrodas bibliotāka, komunālā sainmiecība, zēnu mājturības un tehnoloģijas kabinets. Bijušajā klētī- kultūras nams, pagasta pārvalde.
Vērgales muižas ansamblis ir viens no savdabīgākajiem ampīra muižas kompleksiem Kurzemē.
Skatkarte Nr. 1171 - Vērgales muiža, Pāvilostas novads (2016. gada maijs).

Skatkarte Nr. 1171 – Vērgales muižā iestrādātais Ugāles barona Georga Dītriha fon Bēra dzimtas ģērbonis (2016. gada maijs).

Vērgale Manor Buildings Complex
+371 29338335
The manor house was built as a hunting castle of Ugāle baron von Behr in 1797. The second floor was built in 1837. It is constructed as a two-floor long structure with a high socle floor, four-slope roof and two four-column porticoes in the frontons of which the coat of arms of the Behr family and decorative rosettes were placed.
The manor house is the most significant Empire style object in the former Liepāja district. At present, Vērgale Primary School is located in the building. A remarkable place is Vērgale Manor House Park within the area of 4 ha where the planted rows of trees form a regular pattern. The park is historically significant – in 1905, several insurgents of Vērgale were tied to the park trees who were shot by the punitive expedition under the guidance of count Keizerling. A library is situated in the servant house and a recreation centre in the former barn. A parish board is located in the superintendent’s flat.
The Vērgale manor buildings ensemble is one of the most peculiar empire style manor complexes in Kurzeme.
Skatkarte Nr. 1173 - Vērgales muiža, Pāvilostas novads (2016. gada maijs).

Skatkarte Nr. 1173 – Vērgales muižas frontālā ieeja, Pāvilostas novads (2016. gada maijs).

Skatkarte Nr. 1172 - Vērgales muiža, Pāvilostas novads (2016. gada maijs).

Skatkarte Nr. 1172 – Vērgales dīķi, kuros bieži viesojas Vērgales simbols – gulbji (2016. gada maijs).