Vērenes kapliča (6 bildes+video)

www.skatkartes.lv – Nr. 2088 – Vērenes kapliča (2018. gada novembris).

Par šo kapliču nekas zīmīgs internetos vēstīts netiek. 1939. gadā kapliča tikusi pie vecā Madlienas baznīcas zvana 679 latu vērtībā (periodika.lv raksts zemāk). Pēc fotogrāfijām no zudusilatvija.lv portāla var secināt, ka kapliča sabruksi stāv jau vismaz no 1977. gada. Lai arī kapličas jumts ir ticis atjaunots tas atšķiras no oriģināla.

zudusilatvija.lv

Madlienas draudzes sekmīgs darbs 
Ogres Ziņas, Nr.8 (13.05.1939)
Daudz darīts Madlienas draudzē atjaunotās Latvijas 5 gadu posmā. Pieci gadi draudzē ir nesuši daudz padarīta darba, par ko pateicība pienākas draudzes mācītājam Kugrēnam, dāmu komitejai, kā arī draudzes locekļiem par dāvāto materiālo atbalstu.

Neilgi atpakaļ uz Madlienas kapukalniņa pusi verot skatus rēgojās sakritis draudzes namiņš, bet tagad tā vietā redzams granītā veidots piemineklis, kas pauž, ka mūžam būs dzīvajiem atmiņā turēt tos draudzes varoņus, kas aizstāvot dzimteni krita.

www.skatkartes.lv – Nr. 2089 – Vērenes kapliča (2018. gada novembris).

Baznīcas iekšieni grezno melna marmora plāksne, kurā mirdz Madlienas draudzes varoņu vārdi. Sirmais dievnams, kur pagājušo gadu svinēja 500 gadu atceres svētkus, tērpies jaunā ģērbā un baznīcas tornī skan jaunais zvans un jaunās elektriskās ērģeles.

www.skatkartes.lv – Nr. 2090 – Vērenes kapliča (2018. gada novembris).

Viss tas iegūts atdzimušās Latvijas 5 gadu pastāvēšanas laikā. Sumas, kas bija vajadzīgas lielajiem darbiem, ar draudzes gana pašuzupurēšanos tika radītas draudzes kasē, jo dienas un naktis draudzes gans pavadīja ārpus mājas, vācot ziedojumus draudzes „Zelta grāmatā”. Draudzes locekļi ziedojuši atsaucīgi, dodot ziedojumus pat līdz 100 ls. No apm. 1000 lauku saimniecībām un organizāciju pārstāvjiem „Zelta grāmatā”ierakstījuši ziedojumus 1176 ziedotāji par Ls 13.098,64.

www.skatkartes.lv – Nr. 2092 – Vērenes kapliča (2018. gada novembris).

No draudzes dāmu komitejas rīkotā bazāra saņemts 1400 ls, par vecajām ērģelēm 800 ls. Pagājušā gadā izdots par ērģelēm ar uzstādīšanu Ls 10.796,26, par jauno zvanu uzstādīšanu Ls 2.296,—, par elektriskās apgaismošanas ierīkošanu baznīcā Ls 1.160,83. Izdarīti baznīcas ārējie remonti par 556 ls. Pagājušā gadā Vērenes kopu kapličā uzstādīts vecais Madlienas baznīcas zvans par 679 ls. 

www.skatkartes.lv – Nr. 2091 – Vērenes kapliča (2018. gada novembris).

Pagājušā gadā draudzē dzimuši 97 jauni pilsoņi, no tiem 45 zēni un 52 meitenes. Iesvētīti 32 jaunieši un 38 jaunavas. Laulību noslēguši 45 pāri, miruši 40 vīrieši un 44 sievietes. Draudzes dāmu komitejā darbojās 45 dalībnieces. 

www.skatkartes.lv – Nr. 2093 – Vērenes kapliča (2018. gada novembris).