Vecauces pils (4 foto)

Skatkarte Nr. 1352 – Vecauces pils (2016. gada jūnijs).

Vecauces muiža līdz 1672. gadam piederēja Fītinghofu dzimtai, pēc tam Kurzemes un Zemgales hercogiem, no 1768. gada grāfu Mēdemu dzimtai. Tiek uzskatīts, ka tagadējās Vecauces pils kungu mājas projektu grāfs Kārlis fon Mēdems pasūtījis slavenajam Berlīnes arhitektam Frīdriham Augustam Štīleram (Stüler, 1800-1865).

Skatkarte Nr. 1350 – Vecauces pils (2016. gada jūnijs).

1841. – 1845. gadā celtā pils ēka ir it kā sakrauta no atsevišķiem kubiskiem elementiem ar paaugstinātu rizalītu centrā un slaidu, asimetriski novietotu torni. 19. gadsimta otrajā pusē ēkai piebūvēja altānu, bet 20. gadsimta sākumā verandas torni.

Skatkarte Nr. 1351 – Vecauces pils (2016. gada jūnijs).

1905. gada nemieru laikā pils tika dedzināta, pēc tam muižas īpašnieki to 1907. gadā atjaunoja vienkāršotā veidā bez sākotnējā greznuma. Pēc 1920. gada zemes reformas pils atradās Latvijas Universitātes īpašumā. Otrā pasaules kara laikā iznīcināto lauksaimniecības studentu prakses bāzi atjaunoja kā Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas saimniecību, kurā no 1956./1957. mācību gada praktizējās visi Agronomijas un Zootehnikas fakultātes studenti. Pašlaik ēku apsaimnieko Latvijas Lauksaimniecības universitātes mācību un pētījumu saimniecība “Vecauce”.

Skatkarte Nr. 1353 – Ēkas fasāde netālu no pils (2016. gada jūnijs). GPS: 56.466929, 22.891532

Vecauces pils ir tūrisma un kultūras centrs, kurā iekārtota viesnīca un apskatāma vēstures ekspozīcija par Vecauces muižu.

VIDEO PREZENTĀCIJA PAR SKATKARTES PROJEKTU: