Šlokenbekas muižas jumts

Skatkarte Nr. 1249 – Šlokenbekas muižas jumts (2016. gada aprīlis).

Šlokenbeka kā Livonijas ordeņa vasaļa muiža minēta pirms 1442. gada. Par nocietinātas muižas sākumu var uzskatīt laiku pēc 1484. gada, kad cīņā starp Rīgas pilsētas un Livonijas ordeņa karaspēkiem rīdzinieki nodedzināja Tukumu. Tad Tukuma pils komandants šeit uzbūvēja muižu ar nocietinājumu, kurā ietilpa arī kungu dzīvojamā ēka.
Šlokenbekas muiža ir vairākkārt pārbūvēta un papildināta. 17.–18. gadsimta mijā muižai zaudējot militārā atbalsta punkta funkciju, to aizvien vairāk pielāgoja saimnieciskai dzīvei.

Mūsdienās no senākās muižas apbūves saglabājušās šaujamlūkas mūra sienās.
Vairāk nekā 400 gadu muižā saimniekoja astoņas vācu baronu dzimtas, bet pēc Latvijas agrārās reformas 1920. gadā to nodeva Tukuma virsmežniecībai, vēlāk – Ceļu pārvaldei. 20. gadsimta 90. gadu beigās muižā uzsāka atjaunošanas darbus un uz šejieni pārvietoja Latvijā vienīgo Ceļu muzeja ekspozīciju.

Skatkarte Nr. 1248 – Šlokenbekas muižas jumts (2016. gada aprīlis).