Rīgas hidroelektrostacija (1 foto)

www.skatkartes.lv – Nr. 1858 – Rīgas HES (20176. gada aprīlis).

Rīgas HES būve sākas 1966. gadā. Šajā pašā gadā PSRS Ministru padome apstiprina projekta galīgo variantu ar aizsprosta būvi Doles salas vidū. Tika noraidīts variants ar aizsprostu Doles salas augšgalā, kas ļautu izvairīties no salas daļējas appludināšanas, tomēr tad zem ūdens paliktu krietni lielākā Ogres pilsētas daļa. Būves ģenerāluzņēmēja – celtniecības pārvaldes „Daugavhesbūve” celtnieku kolektīvs gandrīz pilnā sastāvā pārceļas uz Salaspili no Pļaviņu HES būves vietas.

Pirmais Rīgas HES hidroagregāts tiek iedarbināts 1974. gada novembrī, līdz 1975. gada novembrim darbu ir sākuši visi seši hidroagregāti. Celtniecības laikā būves projekts tika vairākkārt pārskatīts, maksimāli paaugstinot ūdens līmeni, lai iegūtu lielāku kritumu un jaudu, kas savukārt prasīja papildu darbus ūdenskrātuves krastu aizsargdambju veidošanā. Dambju būvei izmantoja zemessmēlējus, bet nepieciešamās smiltis un granti ieguva Doles salas augšgalā, kuru tagad sedz ūdenskrātuve. Rīgas HES ir otra lielākā spēkstacija uz Daugavas, tā kalpo ne tikai elektroenerģijas ražošanai, bet arī Rīgas apgādei ar dzeramo un tehnisko ūdeni.

NOSKATIES VIDEO PAR PĀRGĀJIENU GAR LOJAS UPI: