Pāvilostas pludmale un mols (7 foto)

Skatkarte Nr. 1186 - Pāvilostas pludmale un mols (2016. gada maijs).

Skatkarte Nr. 1186 – Pāvilostas Dienvidu mols, GPS: 56.891664, 21.167903 (2016. gada maijs).

www.pavilosta.lv
Moli

1878.gada ziemā vācu barons Otto Fridrihs fon Lilienfelds par saviem līdzekļiem uzsāk divu paralēlu molu – Ziemeļu un Dienvidu – būvi. Sākotnējos ostas vārtus veidoja no pāļu rindām un uz kadiķu zariem klātiem akmeņu krāvumiem. Akmeņu kraušanas darbos bijušas nodarbinātas arī sievietes. 1929.gadā molus pagarina ar betona blokiem. Kanāla garums – 950m. Tomēr kanāla šaurā ieeja (52m) un paralēli izbūvētie moli apgrūtina lielāku kuģu kustību. Padomju gados, kad molus uzraudzīja robežsargi, pastaigas pa tiem bija aizliegtas. Pirms gadiem desmit šādu aizliegumu vairs nebija, bet akmeņu krāvums vētru un ledus iešanas ietekmē bija kļuvis pastaigām bīstams. 2010.gadā moli piedzīvoja rekonstrukciju, un nu tie atkal ir droši pastaigām. Šobrīd Ziemeļu mola garums ir 287m, Dienvidu– 297,5m.
Skatkarte Nr. 1192 - Pāvilostas pludmale un mols (2016. gada maijs).

Skatkarte Nr. 1192 – Pāvilostas Dienvidu mols, GPS: 56.890493, 21.169287 (2016. gada maijs).

Skatkarte Nr. 1187 - Pāvilostas pludmale un mols (2016. gada maijs).

Skatkarte Nr. 1187 – Pāvilostas pludmale un mols (2016. gada maijs).

Pāvilosta jetties
In the winter of 1878, the German Baron Otto Friedrich von Lilienfeld began the construction of two parallel jetties – the North jetty and the South jetty, at his own expense. The original harbour gate was made from the rows of piles and stone stacks piled on juniper branches. Stone stack piling was done by women. In 1929, the jetties were extended using concrete blocks. The length of the channel was 950 metres. However, the narrow entrance of the channel (52 metres) and the jetties built in parallel, made the vessel traffic difficult. In Soviet times, when the jetties were guarded by border guards, walks along them were prohibited. About ten years ago, there were no longer any bans; however, the stone stack had become dangerous for walks due to the impact of storms and ice movement. In 2010, the jetties were reconstructed; they are now safe for walks again. At present, the length of the North and the South jetties is 287 metres and 297.5 metres, respectively.

NOSKATIES VIDEO PAR SKRĪVERIEM:

Skatkarte Nr. 1191 - Pāvilostas pludmale un mols (2016. gada maijs).

Skatkarte Nr. 1191 – Pāvilostas Ziemeļu mols, GPS: 56.891461, 21.166910 (2016. gada maijs).

Pāvilostas Lielais akmens (Jūrakmens)
50m no krasta, jūrā, viļņi apskalo Pāvilostas Lielo akmeni (Jūrakmeni) – lielāko jūrakmeni Baltijas jūras Kurzemes piekrastē. Tā augstums virs grunts 3,5m (ūdenī 1,5m), apkārtmērs ir 15m. Padomju laikā šis akmens bija robežzīme, jo civiliedzīvotāji gar jūras krastu drīkstēja pārvietoties no Ziemeļu mola līdz Lielajam akmenim.
Pāvilosta (Āķagals) Great Boulder (Sea Boulder)
Fifty metres into the sea from the seashore, the waves bathe the Great Boulder (Jūrasakmens) of Pāvilosta – the largest sea boulder along the shore of the Baltic Sea in Kurzeme. It rises 3.5 metres above the ground (1.5 metres in water); its circumference is 15 metres. In Soviet times, this boulder served as a landmark because the civilians were permitted to move along the seashore from jetty Z up to the Great Boulder.
Skatkarte Nr. 1189 - Pāvilostas pludmale un mols (2016. gada maijs).

Skatkarte Nr. 1189 – Pāvilostas Jūrakmens, GPS: 56.894829, 21.186388 (2016. gada maijs).

Pāvilosta ir kā robeža starp cilvēku radīto pasauli un dabas pirmatnējo spēku, īstu un patiesu. Tādēļ šo vietu ir iecienījuši cilvēki, kuri meklē patiesas emocijas, mieru un klusumu.
Ejot pa smilšaino pludmali, vējš sapinas matos, sāļais jūras gaiss piepilda plaušas un sirds sāk pukstēt viļņu šalku ritmā. Šīs sajūtas ir tik tīras, vienkāršas un spēcīgas, ka gribas tās piedzīvot atkal un atkal.
Pāvilosta ir kā kartupelis, vārīts ar visu mizu, biezpiens ar lociņiem un siļķe, tas it kā nav daudz, bet tīrs un patiess it visā.
Pāvilostā katrs var atrast veidu, kā iekļauties dabas simfonijā, kļūstot no klausītāja par daļu no tās. Vienam tas ir adrenalīns, kas rodas, uz  vējdēļa spēkojoties ar jūru, citam lielākais prieks ir paša noķerta zivs, bet īstu romantiku var rast siltās jūlija nakts peldēs zem zvaigžņotās debess.
Pāvilosta ir kārtīga kurzemniece – lepna, spītīga un neatkārtojama.
Skatkarte Nr. 1188 - Pāvilostas pludmale, GPS: 56.891833, 21.177382 (2016. gada maijs).

Skatkarte Nr. 1188 – Pāvilostas pludmale (2016. gada maijs).

Walking along the sandy beach, the wind gets entangled in your hair, the salty sea air fills the lungs, and the heart starts to beat in one rhythm with the rustling waves.These feelings are so pure, simple and strong that you want to experience them again and again.
Pavilosta is like a potato, boiled with its skin, cottage cheese with onions and herring, as if is not much, but it is pure and true in everything.
In Pavilosta everyone can find a way to mingle in the natural symphony, turning from a listener to a participant. From some it is the adrenaline you feel when testing your strength on a surf board, from some-joy and satisfaction for the fish caught, but those looking for real romance- go for a swim on warm July night under the starry sky.
Pavilosta is like a real lady from Kurzeme (Courland) – proud, stubborn and unique.
Skatkarte Nr. 1190 - Pāvilostas pludmale un mols (2016. gada maijs).

Skatkarte Nr. 1190 – Pāvilostas pludmale un mols (2016. gada maijs).