Pāvilosta (16 foto)

Skatkarte Nr. 1201 - ēkas Dzintaru ielā 31 fasāde , Pāvilosta (2016. gada maijs).

Skatkarte Nr. 1201 – ēkas Dzintaru ielā 31 fasāde ar gadskaitli un vējrādi, Pāvilosta (2016. gada maijs).

Pāvilostas vēsture
Jau vairāk kā 135 gadus Baltijas jūras krastā kā vecs un krastam pietauvojies burinieks savu dzīvi dzīvo Pāvilostas pilsēta, vai kā vietējie dēvē – Āķagals.
Pilsētas pirmsākumi meklējami 1879. gadā, kad vācu barons Otto Fridrihs fon Lilienfelds šeit dibināja ostu un pilsētu, to nosaukdams sava brāļa – Kurzemes gubernatora Paula fon Lilienfelda vārdā – par Pāvilostu (Paulshafen). 1878. g. Uzsākta molu izbūve, kas baronam Lilienfeldam izmaksāja 8 tūkst. zelta rubļu. Pāvilostas straujāka attīstība sākās reizē ar Liepājas kara ostas izbūvi, ko uzsāka 1893.g. un kuras būvdarbos izmantoja Pāvilostas un sakas puses akmeņus.
Skatkarte Nr. 1202 - Dzintaru iela 23, Pāvilostas mūzikasskola (2016. gada maijs).

Skatkarte Nr. 1202 – Dzintaru iela 23, Pāvilostas mūzikas skola (2016. gada maijs).

19.-20.gs. mijā sākās burukuģu būve. Pāvilostā uzbūvēti 15 buru kuģi, kuru tālākie kravu pārvadājumi sasnieguši Francijas un Spānijas krastus. 1. Pasaules kara ugunis stipri izpostīja pāvilostnieku burukuģu un motorlaivu floti. Ap 1935. gadu zvejnieki apvienojās kooperatīvā un, pārcietuši 2. Pasaules kara vētras, 1947.g. nodibināja zvejnieku arteli “Dzintarjūra”.1974.g. Tas kļūst par Liepājas z/k “Boļševiks” nodaļu, jo tāda ir valsts politika.
Skatkarte Nr. 1204 - Dzintaru iela 7, Pāvilosta (2016. gada maijs).

Skatkarte Nr. 1204 – Dzintaru iela 7, Pāvilosta (2016. gada maijs).

Atmodas laika nestās pārmaiņas ir skārušas arī Pāvilostu – nesaimnieciskās darbības rezultātā bijusī zvejnieku kopsaimniecība tiek novesta līdz bankrotam, taču zvejas ļaudis atrod savu vietu – uzsāk piekrastes zveju, kas padomju laikos bija liegta, un atjauno kuteru floti, iepērkot tos no Gotlandes zvejniekiem. Diemžēl šodien vairāki kuģu īpašnieki, lai tiktu pie Eiropas savienības naudas par izstāšanos no zvejas, izvēlējušies šos kuģus sagriezt.
Skatkarte Nr. 1205 - Naktsmītnes "Āķagals" jumts un vējrādis, Pāvilosta (2016. gada maijs).

Skatkarte Nr. 1205 – Naktsmītnes “Āķagals” jumts un vējrādis, Pāvilosta (2016. gada maijs).

History of Pāvilosta
In 1879, the German baron Otto Friedrich von Lilienfeld founded a harbour and town here which was called in the name of his brother – Governor of Kurzeme Paul von Lilienfeld – Pāvilosta (Paulshafen). Pāvilosta was used to call Āķagals. In 1878, construction of bulwarks was started which cost 8 thousand golden rubles to Baron Lilienfeld. More rapid development of Pāvilosta began along with the construction of Liepaja Karosta which was started in 1893 and the stones of Pāvilosta and Saka were used in this construction work.
Skatkarte Nr. 1206 - Viļņu ielas modrais iemītnieks, Pāvilosta (2016. gada maijs).

Skatkarte Nr. 1206 – Viļņu ielas modrais iemītnieks, Pāvilosta GPS: 56.890788, 21.177565 (2016. gada maijs).

At the turn of 19th and 20th centuries, construction of sailing ships started. 15 sailing ships were built in Pāvilosta and their farthest cargo shipment has reached the coasts of France and Spain. The fleet of sailing vessels and motor boats of Pāvilosta was badly destroyed by the fire of the First World War. Around 1935, fishermen joined together as a cooperative and having lived through the storms of the Second World War established a fishermen artel “Dzintarjūra” in 1947. Pāvilosta prospered and developed as a significant fishing harbour. A lot of population of Jūrkalne moved to Pāvilosta and found a job here. The “silver” taken from the sea turned into rubles. Houses were built, the streets were laid with asphalt and lighted, a new school and recreation centre were built and a fishing fleet was expanded to 17 vessels for the earned money.
Skatkarte Nr. 1207 - Pāvilostas Sv. Pētera - Pāvila ev. lut. baznīca, Pāvilosta (2016. gada maijs).

Skatkarte Nr. 1207 – Pāvilostas Sv. Pētera – Pāvila ev. luterāņu baznīca, Brīvības iela 26 | Baznīca būvēta 1930.gadā. Šeit apskatāma altārglezna ”Kristus Pilāta priekšā” | GPS: 56.889538, 21.184970 (2016. gada maijs).

In 1974, the fishermen collective farm “Dzintarjūra” became a division of Liepāja fishermen collective farm “Boļševiks” according to the state policy. The changes brought by the awakening period have also affected Pāvilosta – the former fishermen collective farm was led to bankruptcy as a result of mismanagement, however, fishermen found their place – they started coastal fishing which was forbidden during Soviet times and renewed the motorboat fleet by purchasing them from the Gotland fishermen.
Skatkarte Nr. 1203 - Vecās, pamestās Pāvilostas alus darītavas logs (2016. gada maijs).

Skatkarte Nr. 1203 – Vecās, pamestās Pāvilostas alus darītavas logs | GPS: 56.871635, 21.214940 (2016. gada maijs).

Pāvilostas alus darītava
1972. gada maijā uzsākti Pāvilostas alus darītavas celtniecības darbi, bet alus ražošanu tā uzsāka 1978. gadā. Rūpnīcā tika nodarbināti ap 90 strādājošo, kuriem Pāvilostā tika uzcelta labiekārtota 24 dzīvokļu māja. 1994. gadā rūpnīca tika nodota nomā privātpersonai. Nomas līgums netika izpildīts, kā rezultātā rūpnīca pilnīgi pārtrauc ražošanu.
Pavilosta beer brewery
In May 1972 launched Pavilostas brewery construction works, but its beer production started in 1978. The factory employed about 90 workers, for whom built a 24-apartment house in Pavilosta. In 1994, the plant was rented to a private person. The lease contract did not been executed as a result of factory completely ceased production.
Skatkarte Nr. 1208 - Kafejnīcas “Enkurs” eksterjers, Pāvilosta | GPS: 56.887167, 21.189040 (2016. gada maijs).

Skatkarte Nr. 1208 – Kafejnīcas “Enkurs” eksterjers, Pāvilosta | GPS: 56.887167, 21.189040 (2016. gada maijs).

Skatkarte Nr. 1209 - Pāvilosta (2016. gada maijs).

Skatkarte Nr. 1209 – Pāvilosta (2016. gada maijs).

Skatkarte Nr. 1210 - Pāvilosta (2016. gada maijs).

Skatkarte Nr. 1210 – Pāvilosta (2016. gada maijs).

Skatkarte Nr. 1211 - Kuģis "Dole", Pāvilosta | GPS: 56.887381, 21.183271 (2016. gada maijs).

Skatkarte Nr. 1211 – Kuģis “Dole”, Pāvilosta | GPS: 56.887381, 21.183271 (2016. gada maijs).

Kuģis “Dole”
Pāvilostas zvejnieku kolhozā “Dzintarjūra” 1950-tajos 60-tajos gados flotes sastāvā dominēja RB tipa zvejas kuģi, kas tika būvēti Vācijas Demokrātiskajā republikā (Austrumu Vācijā). Vienīgais saglabātais RB tipa zvejas kuģis Latvijā. Kuģa izmēri : garums – 18.20 m, platums – 5.22 m, augstums – 2.5 m. Kuģis tika dāvināts Pāvilostas novadpētniecības muzejam un pateicoties KKF (Kultūrkapitāla fonda) atbalstam 2005. gadā tika restaurēts un kalpo kā tūrisma apskates objekts.
The vessel “Dole”
RB type fishing vessels dominated in the fleet of Pāvilosta fishermen collective farm “Dzintarjūra” in 1950-ties and 60-ties which were built in the German Democratic Republic (East Germany). Dimensions of the ship: length – 18.20 m, width – 5.22 m, height – 2.5 m. The ship was to Pāvilosta Local History Museum, and, owing to support of the State Culture Capital Foundation it was restored in 2005 and serves as a tourism object.
Skatkarte Nr. 1212 - Pāvilosta (2016. gada maijs).

Skatkarte Nr. 1212 – Pāvilosta (2016. gada maijs).

Skatkarte Nr. 1213 - Pāvilosta (2016. gada maijs).

Skatkarte Nr. 1213 – Pāvilosta (2016. gada maijs).

Skatkarte Nr. 1214 - Pāvilosta (2016. gada maijs).

Skatkarte Nr. 1214 – Pāvilosta (2016. gada maijs).

Skatkarte Nr. 1215 - Pāvilosta (2016. gada maijs).

Skatkarte Nr. 1215 – Pāvilosta | GPS: 56.888452, 21.178293 (2016. gada maijs).

Pāvilosta ir mīļa, mājīga un harizmātiska vieta, kur atvilkt elpu un piebremzēt stresaino pasauli sev apkārt. Tie, kas šeit iebrauks no lielpilsētām, varēs labi sajust dabas tīro auru, kas virmo no jūras puses un uzlādē ķermeni ar pozitīvu enerģiju. Tāpēc, pametot pilsētu ar tik labu pašsajūtu, ir vēlme atgriezties vēlreiz.
Skatkarte Nr. 1216 - Pāvilosta (2016. gada maijs).

Skatkarte Nr. 1216 – Pāvilostas pilsētas uzraksts | GPS: 56.881570, 21.208290 (2016. gada maijs).