Mēru muiža (9 foto)

Skatkartes.lv – Nr. 1799 – Mēru muiža (2016. gada marts).

19. gadsimta vidū izveidojās muižas centrs ar kungu māju, stalli, kūtīm un šķūni. Saimniecības ēkas ir laukakmeņu mūra celtnes, kuru ailas mūrētas no sarkaniem ķieģeļiem un sākotnēji tām ir augsti dakstiņu jumti.

Skatkartes.lv – Nr. 1800 – Mēru muiža (2016. gada marts).

Tagadējo muižas kungu māju tās īpašnieks Jākobs Hekers cēlis neorenesanses stilā 1907. gadā, iespaidojoties no vēlīnā vācu manierisma. Tai ir glezniecisks siluets, iespaidīgi izmēri, celtnes būvapjomu veido divi ar stāviem zelmiņiem rotāti nevienāda lieluma flīģeļi, augsts kārniņu jumta segums ar masīvu kvadrātisku torni un jumta izbūvēm. Pilij bijuši grezni interjeri, no kā saglabājušās durvis, koka apšuvuma paneļi, griestu apdare kokā.

Skatkartes.lv – Nr. 1801 – Mēru muiža (2016. gada marts).

Skatkartes.lv – Nr. 1802 – Mēru muiža (2016. gada marts).

Pēc 1920. gada zemes reformas Mēra muiža (Mehrhof) sadalīta 91 vienībā 1464 ha kopplatībā, kungu mājā iekārtoja pagasta skolu. Pēc Otrā pasaules kara tajā darbojās Birzuļu pamatskola, kas slēgta 2009. gadā. 2011. gadā Mēru muižas kungu ēkā izveidoja Smiltenes novada muzeju.

Skatkartes.lv – Nr. 1803 – Mēru muiža (2016. gada marts).

Skatkartes.lv – Nr. 1804 – Mēru muiža (2016. gada marts).

Muižas telpās darbojas Smiltenes novads muzejs, kurā ir aplūkojama novadpētniecības ekspozīcija un Birzuļu pamatskolas muzeja ekspozīcija. Muzeja izstāžu zālē regulāri apskatāmas jaunas izstādes.

Skatkartes.lv – Nr. 1805 – Mēru muiža (2016. gada marts).

SEKO LĪDZI LATVIJAS EKSPEDĪCJĀM UN PIEDZĪVOJUMIEM YOUTUBE KANĀLĀ

Skatkartes.lv – Nr. 1806 – Mēru muiža (2016. gada marts).

Muižas skaistumu vairo ap to izveidotais parks, kura teritorijā aug viens no lielākajiem ozoliem Latvijā, bet pēc vainaga lieluma (30x30m) lielākais Baltijā.

Skatkartes.lv – Nr. 1807 – Mēru muiža (2016. gada marts).