Lāčupītes dendrārijs un dabas taka (6 foto+video)

Skatkarte Nr. 1358

Dendroloģiskie stādījumi ar pilno nosaukumu “Igora Medņa Lāčupes dendroloģiskie stādījumi” izveidoti kā īpaši aizsargājama dabas teritorija – dabas piemineklis, lai nodrošinātu I. Medņa vērtīgo svešzemju koku stādījumu saglabāšanu un pavairošanu.

Skatkarte Nr. 1359
Skatkarte Nr. 1360

Te reģistrētas ap 60 skujkoku un 350 lapu koku sugas. Visskaistāk šeit izskatās maijā un jūnijā – rododendru ziedēšanas laikā.

Skatkarte Nr. 1361

Stādījumu veidošana uzsākta 1959. gadā un to kopējā platība ir 7,2 ha. Tā veidošanas mērķis bija svešzemju koku un krūmu ieaudzēšana, lai novērotu un izpētītu sugu mijiedarbību ar vietējiem biotopiem.

Skatkarte Nr. 1362
Skatkarte Nr. 1363

NOSKATIES VIDEO PAR RANDU PĻAVĀM: